Hlavní navigace

Zmaření dražby

zákon o veřejných dražbách

neuhrazení ceny vydražitelem ve stanovené lhůtě