Hlavní navigace

Výpověď z pracovního poměru

zákoník práce

jednostranný právní úkon směřující ke skončení pracovního poměru po uplynutí výpovědní doby

jako jednostranný právní úkon může být výpověď dána zaměstnancem i zaměstnavatelem. Výpověď musí být dána písemně a doručena druhému účastníku, jinak je neplatná. Zaměstnanec může dát výpověď z libovolného důvodu, nebo bez uvedení důvodu. Zaměstnavatel může dát výpověď pouze z důvodů uvedených v § 46 zákoníku práce. Zaměstnavatel nesmí dát zaměstnanci výpověď v ochranné době, mimo výjimek v zákoníku práce uvedených.

Pramen: § 50 zákona č. 262/2006 Sb.