Hlavní navigace

Vydražitel

zákon o veřejných dražbách

účastník dražby, jemuž byl udělen příklep