Hlavní navigace

Reklamační řád

dokument informující spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady výrobků a služeb ("reklamace") včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, a o provádění záručních oprav

Reklamační řád se zpravidla sestavuje ve smyslu § 13 zákona na ochranu spotřebitele.
Více o problematice reklamací najdete v sekci Ochrana spotřebitele.