Hlavní navigace

Reklamace

uplatnění odpovědnosti za vady výrobků a služeb

více o problematice reklamací najdete v sekci Ochrana spotřebitele.

Pramen: § 13 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele