Hlavní navigace

Prodávající

o ochraně spotřebitele

rozumí i fyzická osoba, která prodává spotřebiteli rostlinné a živočišné výrobky z vlastní drobné pěstitelské nebo chovatelské činnosti anebo lesní plodiny.

Pramen: § 2 Zákon č. 634/1992 Sb.