Hlavní navigace

Podfond

zákon o investičních společnostech a investičních fondech

je účetně a majetkově oddělená část jejího jmění.

Akciová společnost s proměnným základním kapitálem zahrnuje do podfondu nebo podfondů majetek a dluhy ze své investiční činnosti. Označení podfondu musí obsahovat příznačný prvek obchodní firmy akciové společnosti s proměnným základním kapitálem a slovo "podfond", popřípadě jinak vyjádřit jeho vlastnost podfondu.

Pramen: § 165 zákon č. 240/2013 Sb.