Hlavní navigace

Plná moc

jednostranný právní úkon (obvykle formou deklaratorní listiny), kterým zmocnitel (zastoupený) dává třetím osobám na vědomí, že zmocněný (zástupce) je oprávněn za něj v určitém rozsahu jednat

"Plná moc", která pouze určité zmocnění osvědčuje, není "dohodou o plné moci", na jejímž základě zastoupení vzniká.