Hlavní navigace

Pasiva

zdroje financování majetku (aktiv); kapitálové zdroje

Uvádějí se na pravé straně rozvahy tvaru T.