Hlavní navigace

Pacta sunt servanda

"smlouvy je třeba dodržovat" (latinsky)

zásada pocházející z římského práva (Ulpianus), je významná i v dnešním mezinárodním právu a je zakotvena ve Vídeňské úmluvě o smluvním právu.