Hlavní navigace

P/E

Price / Earnings Ratio

Price / Earnings Ratio - poměr ceny akcie k zisku na akcii
podíl tržní ceny akcie a čistého zisku na akcii (EPS)