Hlavní navigace

Normální hodnota

částka určená na základě cen, které jsou placeny nebu které mají být zaplaceny za obdobný výrobek určený ke spotřebě v zemi vývozu při běžném obchodu