Hlavní navigace

Neoprávněné podnikání

dle živnostenského zákona

provozování činnosti, která je předmětem živnosti, bez živnostenského oprávnění pro tuto živnost

Pramen: § 61 odst. 1) živnostenského zákona