Hlavní navigace

Nabídka

funkční závislost mezi cenou předmětu a jeho nabízeným množstvím
množství statků/práce/..., které jsou prodávající ochotni prodat při určité ceně

Angl. supply.