Hlavní navigace

Nabídka převzetí

zákon o obchodních korporací

veřejný návrh smlouvy o koupi cenných papírů, s nimiž je spojeno právo účasti na akciové společnosti, určený majitelům těchto cenných papírů

Pramen: § 324 odst. 1) zákona o obchodních korporací