Hlavní navigace

Legitimační listina

taková listina, která slouží jako legitimace k výkonu určitého práva, toto právo však nezakládá, ani nedokazuje jeho existenci

Např. vstupenka, lístek do šatny apod.