Hlavní navigace

INCOTERMS

International Commercial Terms

International Commercial Terms
soubor vykládacích pravidel obchodních doložek vydaný Mezinárodní obchodní komorou (ICC) určující povinnosti smluvních stran při dodávce zboží (náklady a rizika)

Používají se tak, že se na ně výslovně odkazují smlouvy v mezinárodním obchodním styku.
INCOTERMS 2000 mají tyto čtyři skupiny doložek:

E (Departure) = odebrání
F (Main carriage not paid by seller) = hlavní přepravné neplaceno prodávajícím
C (Main carriage paid by seller) = hlavní přepravené placeno prodávajícím
D (Arrival) = dodání