Hlavní navigace

Dvojí manželství

trestní zákoník

trestný čin, jehož se dopustí ten, kdo za trvání svého manželství uzavře manželství jiné, nebo ten, kdo uzavře manželství s osobou, která již je v manželství jiném

Pramen: § 194 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

Synonyma: bigamie