Hlavní navigace

Důkazní prostředky

všechny prostředky, jimiž lze zjistit stav věci, zejména výslech svědků, znalecký posudek, zprávy a vyjádření orgánů, fyzických a právnických osob, notářské nebo exekutorské zápisy a jiné listiny, ohledání a výslech účastníků

Pramen: § 125 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu