Hlavní navigace

Důkaz smrti

pro účely občanského zákona

Smrt člověka se prokazuje veřejnou listinou vystavenou po prohlédnutí těla mrtvého stanoveným způsobem.

Pramen: §26 odst. 1) zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákon