Hlavní navigace

Dualistický systém

zákon o obchodních korporací

je systém vnitřní struktury společnosti, ve kterém se zřizuje představenstvo a dozorčí rada.

statutárním orgánem společnosti je představenstvo, představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti.
dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.

Pramen: § 435 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích