Hlavní navigace

Družstvo

zákon o obchodních korporacích

je společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem vzájemné podpory svých členů nebo třetích osob, případně za účelem podnikání

družstvo má nejméně 3 členy, firma obsahuje označení "družstvo".
Orgány družstva jsou
a) členská schůze
b) představenstvo
c) kontrolní komise
d) jiné orgány zřízené stanovami

Pramen: § 552 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích