Hlavní navigace

Družstevní podíl

zákon o obchodních korporacích

představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu, každý člen může mít pouze 1 družstevní podíl.

Pramen: § 595 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích