Hlavní navigace

Druhy trestů

trestní zákoník

a) odnětí svobody
b) domácí vězení
c) obecně prospěšné práce
d) propadnutí majetku
e) peněžitý trest
f) propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty
g) zákaz činnosti
h) zákaz pobytu
i) zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce
j) ztrátu čestných titulů nebo vyznamenání
k) ztrátu vojenské hodnosti
l) vyhoštění

Pramen: § 52 zákona č. 40/2009 Sb.