Hlavní navigace

Druhá třída dědiců

Nejsou-li potomci, dědí manžel a rodiče zůstavitele a dále ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu 1 roku ve společné domácnosti a pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázání výživou na zůstavitele. Dědí se stejným dílem, nejméně polovinu pozůstalosti.

Pramen: § 1636 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona