Hlavní navigace

Dražebník

osoba, která organizuje dražbu a má k tomu příslušné živnostenské oprávnění; jde-li o majetek pzemních samosprávních celků nebo majetek státu, může být dražebníkem i územní samosprávný celek nebo příslušný orgán státní správy