Hlavní navigace

Dovozní přirážka

peněžní částka vybíraná při dovozu výrobků a stanovená procentem z celní hodnoty