Hlavní navigace

Dovozní depozitum

peněžní částka, která se skládá bezúročně při dovozu ve stanovené výši a na stanovenou dobu

Po uplynutí stanovené doby se dovozní depozitum vrací dovozci. Představuje obchodně-politický nástroj s podobnými účinky jako dovozní přirážka. Jeho účelem není zajištění celní pohledávky, viz celní depozitum.