Hlavní navigace

Dovozce

pro účely zákona o ochraně spotřebitele

podnikatel, který uvede na trh výrobek z jiného než členského státu Evropské unie

S účinností dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
Více informací se dozvíte v sekci Právo ~ Ochrana spotřebitele.

Pramen: § 2 odst. 1 písm. d) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele