Hlavní navigace

Dovozce

zákon o technických požadavcích na výrobky

osoba usazená v členském státě Evropské unie, která uvede na trh výrobek z jiného než členského státu Evropské unie

Pramen: § 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky