Hlavní navigace

Dovoz zboží

dle zákona o DPH

vstup zboží z třetí země na území Evropského společenství

Pramen: § 20 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty