Hlavní navigace

Dovolání

trestní řád

dovoláním lze napadnout pravomocné rozhodnutí soudu ve věci samé, jestliže soud rozhodl ve druhém stupni a zákon to připouští.

Pramen: § 265a zákona č. 141/1961 Sb.