Hlavní navigace

Dotační podvod

trestní zákoník

trestný čin jehož se dopustí ten, kdo v žádosti o poskytnutí dotace, subvence nebo návratné finanční výpomoci nebo příspěvku uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí

Pramen: § 212 zákona č. 40/2009 Sb.