Hlavní navigace

Domovský stát zahraničního investičního fondu

zákon o investičních společnostech a investičních fondech

rozumí se jím jiný členský stát, ve kterém obhospodařovatel obhospodařuje zahraniční investiční fond

Pramen: § 623 odst. c) zákona č. 240/2013 Sb.