Hlavní navigace

Domněnka smrti

pro účely občanského zákona

Na návrh osoby, která na tom má právní zájem, prohlásí soud za mrtvého člověka, o němž lze mít důvodně za to, že zemřel, a určí den, který se pokládá za den jeho smrti

Pramen: §71 odst.1 zákona č. 82/2012 Sb. občanského zákona