Hlavní navigace

Domněka nedbalosti

Způsobí-li škůdce poškozenému škodu porušením zákonné povinnosti, má se za to, že škodu zavinil z nedbalosti.

Pramen: § 2911 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona