Hlavní navigace

Domiciliát

třetí osoba, u níž má být směnka předložena k placení

Domiciliát není sám o sobě směnečně zavázanou osobou, může jím být například banka, která má z účtu směnečníka proplatit směnku.

Synonyma: umístěnec