Hlavní navigace

Domicil

u směnky

umístění platebního místa u třetí osoby - domiciliáta (umístěnce)

např. "Splatno u Velké banky, a.s., Praha"