Hlavní navigace

Domicil

1. místo stálého pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby;
2. trvalé bydliště osoby v určitém státě