Hlavní navigace

Domácký zaměstnanec

zaměstnanec, který nepracuje na pracovištích zaměstnavatele, ale podle podmínek dohodnutých v pracovní smlouvě pro něj vykonává sjednané práce doma v pracovní době, kterou si sám rozvrhuje

Pramen: § 267 odst. 2) zákoníku práce