Hlavní navigace

Doložka nejvyšších výhod

ustanovení v mezinárodní smlouvě, kterým se smluvní strany zavazují poskytnout si v dané oblasti minimálně stejné výhody, které před uzavřením smlouvy poskytuli jiným státům, nebo kdykoliv po uzavření smlouvy třetím státům poskytnou

Obvykle uvedeno v mezinárodní smlouvě o clech, kvótách atp.
Ustanovení zajišťuje, že smluvní strana bude mít vždy podmínky nejméně stejné, jako nejlepší jiný stát.