Hlavní navigace

Dokumentární akreditiv

pro účely občanského zákona

Při dokumentárním akreditivu výstavce akreditivu plní oprávněnému, jsou-li mu včas předloženy dokumenty určené akreditivem v souladu s akreditivními podmínkami. To platí i v případě, jsou-li dokumenty předloženy výstavci pověřenému akreditivem.

Pramen: § 2690 odst.1) zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona