Hlavní navigace

Dokonalá konkurence

modelový typ tržní struktury, kdy
1. existuje velký počet subjektů a žádný z nich nemá dominantní postavení a není tedy schopen ovlivnit cenu nebo poptávané/nabízené množství;
2. všechny statky jsou homogenní;
3. je volný vstup na trh (do odvětví) a volný výstup z něj, výstup a vstup není spojen s žádnými náklady (neexistují patenty apod.);
4. každý subjekt má dokonalé a stejně dostupné informace;
5. firmy usilují o maximalizaci zisku, spotřebitelé o maximalizaci užitku.

Základním rysem je nemožnost tržních subjektů ovlivnit cenu. Dokonale konkurenční firma je proto někdy nazývána "price-taker".