Hlavní navigace

Dokonalá kapitálová mobilita

modelová situace mezinárodní sféry, kdy investoři mohou nakupovat aktiva v kterékoliv zemi, s limitně nulovými transakčními náklady, rychle a v neomezeném rozsahu, tj. když:
1. neexistují politické ani jiné překážky přelévání kapitálu a jeho výnosů mezi zeměmi,
2. neexistují kurzová rizika (stabilní měnový kurz),
3. zdanění je ve všech zemích stejné.

V podmínkách dokonalé kapitálové mobility se domácí úroková míra nemůže dlouhodobě lišit od světové úrokové míry.