Hlavní navigace

Dokazování

insolvenční zákon

v insolvenčním řízení je insolvenční soud povinen provést i jiné důkazy potřebné k osvědčení dlužníkova úpadku nebo jeho hrozícího úpadku, než byly účastníky navrhovány.

Pramen: § 86 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení