Hlavní navigace

Dohoda

pro účely občanského zákona

Stranám je na vůli ujednat si zánik závazku, aniž bude zřízen závazek nový.

Pramen: § 1981 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona