Hlavní navigace

Dohoda o ukončení účasti společníka

zákon o obchodních korporacích

znamená, že účast společníka ve společnosti může být ukončena písemnou dohodou s úředně ověřenými podpisy všech společníků a odevzdáním kmenového listu společnosti, byl-li vydán.

(platí pro společnost s ručením omezeným)

Pramen: § 203 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích