Hlavní navigace

Dohoda AETR

Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě

V naší sbírce zákonů vyšla ve vyhlášce Ministerstva zahraničních věcí pod č. 108/1976 Sb. a od roku 1976 byla několikrát novelizována.