Hlavní navigace

Dohlédací činnost

insolvenční zákon

insolvenční soud v insolvenčním řízení průběžně vykonává dohled nad postupem a činností ostatních procesních subjektů a rozhoduje o záležitostech s tím souvisejících

Procesními subjekty dle insolvenčního zákona:
a) insolvenční soud
b) dlužník
c) věřitelé, kteří uplatňují svá práva vůči dlužníku
d) insolvenční správce, popřípadě další správce
e) státní zastupitelství, které vstoupilo do insolvenčního řízení nebo do incidenčního sporu
f) likvidátor dlužníka

Pramen: § 10 Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení