Hlavní navigace

Dohled

trestní zákon

pravidelný osobní kontakt pachatele s úředníkem Probační a mediační služby ("probační úředník"), spolupráce při vytváření a realizaci probačního programu ve zkušební době a kontrola dodržování podmínek uložených pachateli soudem nebo vyplývajících ze zákona.

dohled nad pachatelem provádí probační úředník.

Pramen: § 49 zákona č. 40/2009 Sb.